Menu Zamknij

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie jest organizacją samorządu rzemieślniczego, zrzeszającą firmy z terenu województwa mazowieckiego.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Cele i zadania:
- ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,
- prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej,
- utrwalanie więzi środowiskowych,
- pomoc członkom przez udzielanie porad, informacji, interwencji,
- popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, organizowanie konkursów, wystaw i pokazów,
- udzielanie informacji o usługach i możliwościach produkcyjnych zrzeszonych członków,
- organizowanie przygotowania zawodowego,
- uczestniczenie przy zawieraniu umów o naukę rzemiosła,
- wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb członków.

Historia Cechu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Historia Cechu

Zapraszamy do zapoznania się z historią Wołomińskiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Władze Cechu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Władze Cechu

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Cechu oraz naszymi Władzami.

Wstąp do Cechu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Zapraszamy

do zapoznania się z warunakmi wstąpienia do Cechu oraz z obowiązkami i korzyściami z tego wynikającymi.

Skip to content