Menu Zamknij

Stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych

 

UWAGA! Od 1 Września 2019 r. stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ulegną zmianie. Prosimy o zapoznanie się tabelą poniżej

Dokumenty potrzebne do rozliczenia finansowego wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników:
1. ZUS DRA , RSA (w razie choroby ucznia),
2. potwierdzenie przelewu ZUS,
3. lista płac z podpisem ucznia,
4. świadectwo pracy (w razie zakończenia praktyk).

Rozliczenia składamy w placówce Cechu minimalnie za okres 3 miesięcy.

Okres

1.09.2020 r. - 30.11.2020 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

251,22 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

301,47 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

351,71 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

200,98 zł

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
251,22 zł
(I rok nauki)
emerytalne 24,52 zł 24,52 zł
rentowe 16,33 zł 3,77 zł
chorobowe - 6,15 zł
wypadkowe x*) -
301,47 zł
(II rok nauki)
emerytalne 29,42 zł 29,42 zł
rentowe 19,60 zł 4,52 zł
chorobowe - 7,39 zł
wypadkowe x*) -
351,71 zł
(III rok nauki)
emerytalne 34,33 zł 34,33 zł
rentowe 22,86 zł 5,28 zł
chorobowe - 8,62 zł
wypadkowe x*) -
200,98 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 19,62 zł 19,62 zł
rentowe 13,06 zł 3,01 zł
chorobowe - 4,92 zł
wypadkowe x*) -

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 

 

Skip to content