Menu Zamknij

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie

W dniu 24 września 2021 r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie , najważniejsze wydarzenie w życiu społeczności cechowej .

Wybrano władze Cechu na kolejną 4-letnią kadencję . Starszym Cechu po raz piąty został Bogdan Czerwiński , Podstarszymi Andrzej Żak i Józef Tokarski ,

Sekretarzem Bogdan Krawczyk , Skarbnikiem Zdzisław Jałosiński  .

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Marka Walaszczyka , Henryka Oleksiaka , Sławomira Wnuka .

Sąd Cechowy tworzą Mirosław Laska , Józef Czarkowski i Anna Wróblewska – Gańko .

Gościem honorowym Walnego Zgromadzenia był Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Warszawie  Zdzisław Siwiński , który w asyście członków Zarządu wręczył zasłużonym członkom pamiątkowe statuetki  75-lecia powstania Cechu.

Skip to content