Menu Zamknij

75- lecie Wołomińskiego Cechu

Początki organizacyjne Wołomińskiego Rzemiosła sięgają 20-lat XX wieku, powstały wtedy w mieście pierwsze branżowe Cechy m.in. piekarzy, wędliniarzy, fryzjerów, perukarzy, skórzany, budowlany.

W latach okupacji zakazano istnienia wszystkich polskich stowarzyszeń i organizacji. Rzemieślnicy podobnie jak cały naród przeżywali wyjątkowo trudny okres. Dopiero jesienią 1945 r. grupa rzemieślników z ówczesnego powiatu Radzymińskiego założyła Cech Rzemiosł Różnych. Pierwszym Starszym Cechu wybrano Aleksego Matuszewskiego prowadzącego w Radzyminie warsztat mechaniczny żołnierza A.K.

Różnie toczyły się na przestrzeni powojennych lat losy Cechu i jego członków.

Zmiany ustrojowe, przewaga racji politycznych nad ekonomicznymi wynikające z założeń systemowych/szczególnie w latach 1948-1954/nie sprzyjały rzemiosłu.

Tylko uporowi, trosce o rodzinę, wielkiej sile przetrwania i elastyczności, mimo trudności zaopatrzeniowych i wszelkiego rodzaju obciążeń finansowych ze strony państwa, złej atmosfery tworzonej wokół „prywaciarzy” należy zawdzięczać, że rzemiosło przetrzymało ten okres.

Postalinowska odwilż poprawiła nieco sytuację rzemieślników, rosnący popyt na wszelkie towary przy ogromnych brakach zaopatrzeniowych sprzyjał rozwojowi rzemiosła.

Względny liberalizm ekonomiczny lat 1970-1980 był dla rzemiosła okresem burzliwego rozwoju, Cech nasz zrzeszał w 1974 roku 1013 członków i był największy na Mazowszu /pozostał nim do dzisiaj/.

Podstawowym statutowym celem naszej organizacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy rzemieślnikom w nowych zmiennych warunkach gospodarki rynkowej i wzmożonej konkurencji.

Obok tradycyjnych zadań, takich jak obrona interesów członków, podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i poziomu technicznego zakładów, szkolenia uczniów pojawiły się nowe problemy, takie jak międzynarodowa wymiana gospodarcza, ochrona naturalnego, nowoczesnego efektywnego zarządzania itp.

Jesteśmy największym Cechem na Mazowszu /176 członków/ , nasi mistrzowie szkolą największą ilość uczniów /ok 500/, a wiele zakładów osiągnęło europejski poziom.

W tym roku obchodzimy 75 lecie naszego Cechu, niestety ze względu na Covid-19 obchody nie uzyskały tak uroczystej oprawy jak planowano.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków , które odbyło się 25.09.2020r Starszy Cechu Bogdan Czerwiński przypomniał o Rocznicy, podkreślając jej znaczenie dla Wołomińskiego rzemiosła.

Działania naszego Cechu, praca jego członków na rzecz środowiska, miasta i regionu zostały docenione przez Związek Rzemiosła Polskiego przyznaniem najwyższego odznaczenia rzemieślniczego Szabli Kilińskiego, będącej repliką XVIII wiecznej Karabeli. Rangę tego wydarzenia podnosi fakt przyznania Szabli nr 1 Świętemu Janowi Pawłowi II .

Wręczenia Szabli na ręce Starszego Cechu dokonali przedstawiciele najwyższych władz rzemiosła gratulując wyróżnienia i życząc dalszych sukcesów.

Skip to content