Menu Zamknij

UWAGA! Od 1 Grudnia 2023 r. stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ulegną zmianie. Prosimy o zapoznanie się tabelą poniżej

Dokumenty potrzebne do rozliczenia finansowego wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników:
1. ZUS DRA , RSA (w razie choroby ucznia),
2. potwierdzenie przelewu ZUS lub saldo za platformy e-Zus
3. lista płac z podpisem ucznia,
4. świadectwo pracy (w razie zakończenia praktyk).

Rozliczenia składamy w placówce Cechu minimalnie za okres 3 miesięcy.

Okres1.12.2023 r. – 29.02.2024 r.
I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia575,60 zł brutto
II rok nauki – nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia647,55 zł brutto
III rok nauki – nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia719,50 zł brutto
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia503,65 zł brutto

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek:

Podstawa wymiaru składkiRodzaj ubezpieczeniaSposób finansowania
płatnikubezpieczony
575,60 zł
(I rok nauki)
emerytalne56,18 zł56,18 zł
rentowe37,41 zł8,63 zł
chorobowe14,10 zł
wypadkowex*)
647,55 zł
(II rok nauki)
emerytalne63,20 zł63,20 zł
rentowe42,09 zł9,71 zł
chorobowe15,86 zł
wypadkowex*)
719,50 zł
(III rok nauki)
emerytalne70,22 zł70,22 zł
rentowe46,77 zł10,79 zł
chorobowe17,63 zł
wypadkowex*)
503,65 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne49,16 zł49,16 zł
rentowe32,74 zł7,55 zł
chorobowe12,34 zł
wypadkowex*)

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Skip to content