Menu Zamknij

UWAGA! Od 1 Września 2019 r. stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ulegną zmianie. Prosimy o zapoznanie się tabelą poniżej

Dokumenty potrzebne do rozliczenia finansowego wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników:
1. ZUS DRA , RSA (w razie choroby ucznia),
2. potwierdzenie przelewu ZUS,
3. lista płac z podpisem ucznia,
4. świadectwo pracy (w razie zakończenia praktyk).

Rozliczenia składamy w placówce Cechu minimalnie za okres 3 miesięcy.

Okres1.12.2020 r. – 28.02.2021 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia258,45 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia310,14 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia361,83 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia206,76 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składkiRodzaj ubezpieczeniaSposób finansowania
płatnikubezpieczony
258,45 zł
(I rok nauki)
emerytalne25,22 zł25,22 zł
rentowe16,80 zł3,88 zł
chorobowe6,33 zł
wypadkowex*)
310,14 zł
(II rok nauki)
emerytalne30,27 zł30,27 zł
rentowe20,16 zł4,65 zł
chorobowe7,60 zł
wypadkowex*)
361,83 zł
(III rok nauki)
emerytalne35,31 zł35,31 zł
rentowe23,52 zł5,43 zł
chorobowe8,86 zł
wypadkowex*)
206,76 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne20,18 zł20,18 zł
rentowe13,44 zł3,10 zł
chorobowe5,07 zł
wypadkowex*)

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Skip to content